Kuiz Logjik i Akullores. Vetëm 1% e Zgjidh!

Kuiz Logjik i Akullores

Ky është Kuizi Nr.2 i 1FAKT. Ushtroni mendjen tuaj me kuize, teste, gjëegjëza, sudoku, fjalëkryqe e plot lojëra të tjera. 

Përgjigjia e këtij kuizi vjen më poshtë.

MBLESERI.com - AGJENSIA MARTESORE ME E MADHE SHQIP