Ky Kuiz Duhet Zgjidhur për 5 Sekonda!

Ky Kuiz Duhet Zgjidhur për 5 Sekonda!

Ky kuiz ju kërkonte rezultatin e shumëzimit të të gjithë numrave në tastierën e telefonit. Duke ditur numrat që duhen shumëzuar rezultati duhet të jetë fare i thjeshtë dhe duhet zgjidhur në pak sekonda.

Në fakt ky kuiz nuk mat aftësitë tuaja matematikore por aftësitë tuaja logjike.

Për të parë zgjidhjen vazhdoni më poshtë.

MBLESERI.com - AGJENSIA MARTESORE ME E MADHE SHQIP

Duke ditur se çdo numër që shumëzohet me zero jep rezultatin zero, atëherë përderisa në tastierë rezulton edhe numri zero ju duhet të jepni menjëherë përgjigjen = 0.