Shumica e njerëzve e dinë se kur takohen, mund të jetë e vështirë të dëshifrohen sinjalet nga partnerët e mundshëm romantikë. Një studim i ri sugjeron që njerëzit mund të zbulojnë me saktësi refuzimin kur ndodh, por mbivlerësojnë shpeshtësinë e këtij refuzimi.

Refuzimi mund të jetë një dukuri shqetësuese dhe e vështirë në jetën e njerëzve. Njerëzit kanë një dëshirë të lindur për lidhje shoqërore dhe mund të përballen me poshtërim, dhimbje dhe turp kur përpjekjet e tyre për t’u lidhur dështojnë. Hulumtimet e mëparshme kanë nxjerrë në pah se si individët mund të jenë të saktë dhe të njëanshëm në perceptimin e tyre për partnerët romantikë.

Njerëzit prireshin të kishin pikëpamje tepër optimiste për të ardhmen e marrëdhënieve të tyre romantike, ndërsa mbivlerësonin ndërveprimet negative dhe nënvlerësonin ndërveprimet pozitive. Në përgjithësi, njerëzit priren të keqinterpretojnë sinjalet në mënyrën më pak të kushtueshme.

Studiuesit zbuluan se individët në marrëdhënie romantike mund të interpretonin me saktësi modelin e refuzimit seksual të partnerit të tyre. Përkundër kësaj, pjesëmarrësit kishin më shumë gjasa të mbivlerësonin shpeshtësinë e këtij refuzimi, sesa ta nënvlerësonin. Kjo është në përputhje me hulumtimet e mëparshme mbi këtë temë.

Mbivlerësimi i gjasave për t’u përballur me refuzimin seksual nga një partner mund të pakësojë intimitetin dhe të jetë jashtëzakonisht i dëmshëm për një marrëdhënie romantike. “Për shembull, mbivlerësimi i mundësisë së refuzimit nga partneri mund të rezultojë që partnerët të shprehin interesin seksual më rrallë me njëri-tjetrin sesa dëshiron njëri ose të dy partnerët, duke penguar kështu funksionimin optimal seksual midis çifteve”, shpjeguan studiuesit./Revista Psikologjia

© Panorama.al
Get CyberSEO Lite (https://www.cyberseo.net/cyberseo-lite) - a freeware plugin for WordPress to pull full-text RSS articles 📃